skip to Main Content

Dobro došli na sajt Udruženja za održivo regionalno maslinarstvo "Valdanos"

Udruženje za održivi razvoj, regionalnu saradnju i maslinarstvo „Valdanos“ je osnovano u oktobru 2012. godine. Udruženje okuplja maslinare (uzgajivače i prerađivače) sa teritorije opštine Ulcinj. Valdanos je ime uvale u kojoj se nalazi veliki kompleks maslina (preko 18000 stoljetnih stabala). Uvala Valdanos 1968. godine je proglašena Spomenikom prirode.

Ciljevi Udruženja su:
– održivi razvoj, intenzivna regionalna saradnja među regijama na Balkanu i unaprijeđenje i razvoj maslinarstva;
– zaštita prirodnih dobara, posebno zaštita postojećeg fonda maslinovih stabala na području djelovanja Udruženja: regeneracija, đubrenje, obrada zemljišta, rekonstrukcija (podizanje suvomeđa), izgradnja prilaznih puteva, zaštita maslina od stoke i sl.;
– obezbjeđivanje autohtonih i visokoplodnih sorti maslina;
– upotreba bioloških đubriva (što manja upotreba vještačkih đubriva), upotreba ekoloških sredstava zaštite maslina;
– borba protiv urbanizacije koja uništava fond maslina u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima;
– pružanje stručnih uputstava i usluga maslinarima;
– očuvanje tradicije vlasničkog tretmana i tradicionalnog omeđivanja starog kompleksa maslina (bez fizičkih prepreka između posjeda) u Ulcinju;
– da ima degustatora maslinovog ulja;
– doprinos razvoju maslinarstva u Ulcinju, Crnoj Gori i balkanskoj regiji.

Aktivnosti koje sprovodi Udruženje da bi ispunilo svoje ciljeve su:
– pružanje stručnih savjeta svim članovima u svim fazama kultivisanja zasada, pružanje stručnih savjeta o agrotehničkim mjerama, o zaštiti i obradi ploda masline;
– edukacija uzgajivača i prerađivača u cilju proizvodnje kvalitetnog maslinovog ulja i konzumnih maslina;
– obavještavanje maslinara o aktivnostima Udruženja, o mjerama podsticaja od strane Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, o preporukama nadležnih službi za zaštitu ploda masline od bolesti i štetočina, o radionicama koje organizuju nadležne službe i sl.;
– nabavka/raspodjela sadnica, ekoloških sredstava zaštite maslina i sl.;
– organizacija putovanja i učestvovanje na sajmovima i manifestacijama naučnog, promotivnog i takmičarskog karaktera;
– promovisanje primjene strukovnih regionalnih klastera u cilju razvoja maslinarstva;
– druge aktivnosti u cilju unaprijeđenja i razvoja maslinarstva.