skip to Main Content

Postupanje prilikom sadnje sadnica masline

Prije sadnje sadnice masline i drugih biljaka, dobro je postupiti na sljedeći način:

– preparat RIDOMIL treba rastvoriti u odgovarajuću posudu sa vodom u koju se može potopiti korjen sadnice sa zemljom;

– u tom rastvoru treba je držati 30 do 60 sekundi, zatim je staviti u zemlju/jamu;

– Preporučuje se da se jama otvori 1 do 2 mjeseca prije sadnje.

Uputstvo za upotrebu nalazi se na naljepnici preparata, a ukoliko nema uputstvo, možete se konsultovati sa prodavcem/agronomom.