skip to Main Content

Tradicija

Uzgajanje masline i proizvodnja maslinovog ulja je neizostavni dio kulture stanovništva koji živi na ovim prostorima i s ponosom se čuva i prenosi s generacije na generaciju. Tradicija uzgajanja maslina u Ulcinju je stara preko 2000 godina.

Do sredine 20. vijeka ostala je sačuvana narodna tradicija da muškarac koji se ženi mora usaditi najmanje 40 korjena maslina.

Trenutna situacija i planovi

Maslina je neko vrijeme bila zapostavljena, ali polako počinje da se vraća njen značaj koji je imala kroz vjekove i stanovništvo nastavlja tradiciju uzgajanja ove biljke. Proizvodnja se odvija uglavnom na tradicionalan način, a posljednjih godina uspostavlja se i manje zastupljena plantažna proizvodnja. Najviše zastupljene su domaće sorte Žutica, Crnica, Sitnica, Lumbardeška i Drobnica. Posljednjih godina primjetan je trend sadnje introdukovanih sorti poput Picholine, Arbequina, Leccino, Coratina. Ove sorte treba da nadomjeste nedostatak stonih sorti (za konzervnu maslinu) u domaćem sortimentu i omoguće gajenje masline u zonama kritičnim zbog zimskih mrazeva.

Maslinarstvo u Ulcinju (i u Crnoj Gori) karakterišu izražene varijacije u godišnjim prinosima, a jedan od razloga je i neadekvatno, neredovno i nepotpuno sprovođenje agrotehničkih mjera.

Plod masline uglavnom se prerađuje u ulje u uljarama (sa kontinuiranom linijom za hladno cijeđenje ulja i tradicionalnim mlinovima sa kamenim maštrama i presama) koje ne ispunjavaju u dovoljnoj mjeri sve međunarodne standarde. Posljednjih nekoliko godina ima pomaka s aspekta primjene agrotehničkih mjera kao i modernizacije tehnologije za preradu masline, što utiče i na kvalitet finalnog proizvoda.

Projektom „Milion stabala maslina“, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja je predvidjelo da se najveći broj novih maslina sadi na području opštine Ulcinj.

Udruženja maslinara imaju važnu ulogu u cilju unaprijeđenja i razvoja maslinarstva.