skip to Main Content

Trajtimi me rastin e mbjelljes së fidanëve të ullinjëve

Para mbjelljes të fidanëve të ullinjëve dhe bimëve tjera, është mirë të veprohet si më poshtë:

– duhet të bëhet tretja e preparatit RIDOMIL në ujë në enë të përshtatshme në të cilën mund të zhytet rrënja me dheun e fidanit;

– në tretje duhet të mbahet 30 deri 60 sekonda, pastaj të vendoset në gropë/tokë;

– këshillohet që gropa të çelet 1 deri 2 muaj para mbjelljes.

Udhëzimi për përdorim ndodhet në etiketë të preparatit, nëse nuk ka udhëzim mund të konsultohet shitësi/agronomi.