skip to Main Content

Projekat „Jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća u Crnoj Gori kroz razvoj klastera“ finansiran od strane EU, ko-finansiran i sprovođen od Oganizacije Ujedinjenih nacija za industrijski razvoj (UNIDO) u saradnji sa UNDP-om je urađen za Ministarstvo ekonomije Crne gore s ciljem poboljšanja konkurentnosti i tržišnog pristupa za četiri odabrana klastera. U okviru ovog projekta 2015. godine dobijeni su i zvanični rezultati o starosti stabala maslina. Utvrđivanje starosti maslina je rađeno u saradnji sa Istanbulskim Univerzitetom (Fakultetom za šumarstvo), a u projekat je bio uključen i lokalni Fakultet za prehrambenu tehnologiju, bezbjednost hrane i ekologiju sa Univerziteta Donja Gorica iz Podgorice.

Tokom ovog projekta uzeti su uzorci i određena je starost 25 stabala maslina na teritoriji opštine Ulcinj (i 25 stabala na teritoriji opštine Bar). Od ovih maslina mogu se proizvoditi eksluzivna ulja namijenjena određenim tržištima.

 

Informacije o uzorkovanim stablima maslina u Ulcinju
Broj stabla Lokacija/

vlasnik

Geografska širina Geografska dužina Nadmorska visina (m) Starost masline (godina)
001 Kroni Begut/

Osman Abazović

41°56.34 19°11.315 115 688
002 Kroni Begut/

Osman Abazović

41°56.323 19°11.289 101 899
003 Kroni Begut/

Skender Katana

41°56.412 19°11.185 69 668
004 Kroni Begut/

Džemal Katana

41°56.413 19°11.145 123 434
005 Kroni Begut/

Džemal Katana

41°56.428 19°11.131 115 607
006 Kiraz Tepe/

Gazmend Dolaku

41°56.12 19°11.627 91 903
007 Bašbuljuk/

Maksut/Fatmir Sadiku

41°55.959 19°11.268 88 1124
008 Bašbuljuk/

Maksut/Fatmir Sadiku

41°55.96 19°11.244 73 641
009 Bašbuljuk/

Edin Buzuku

41°55.823 19°11.474 68 1314
010 Česme Mustafa/

Xhaudet Cakuli

41°56.48 19°11.007 109 942
011 Česme Mustafa/

Xhaudet Cakuli

41°56.48 19°11.007 109 643
012 Česme Mustafa/

Mithat Nimanbegović

41°56.483 19°11.015 119 791
013 Qafa/

Nedžatin Molabećiri

41°56.692 19°10.775 85 832
014 Valdanos/

Državno vlasništvo

41°56.869 19°10.671 83 1892
015 Vakif, Ana e Malit 41°56.835 19°10.807 138 583
016 Liman/

Adnan Kolari

41°55.646 19°11.704 40 401
017 Nova Mahala/

Šaban Kolari

41°55.891 19°12.196 94 585
018 Kruče/

Hamdi Dragovoja

41°58.994 19°9.753 141 545
019 Kruče/

Hamdi Dragovoja

41°58.994 19°9.753 140 1291
020 Kruče/

Isat Dragovoja

41°58.976 19°9.796 134 448
021 Kruče/

Isat Dragovoja

41°58.982 19°9.791 148 302
022 Kruče/

Mahmud Karastanović

41°59.074 19°9.484 104 409
023 Kruče/

Neset Mila

41°58.774 19°10.608 244 717
024 Kruče/ Đevana Vukmarković 41°59.144 19°9.567 147 1777
025 Kruče/

Filip Nilović

41°59.059 19°9.586 150 293

Izvor: Nesibe Köse, H. Tuncay Güner „Age identification of a sample of Montenegrin olive trees for registration”- final report, mart 2015, str. 2,3