skip to Main Content

Oglas za zapošljavanje – Tehnički ekspert za podršku implementaciji projekta

 

 

Ulcinj, 21.09.2018 godine

J A V N I  O G L A S

Za poziciju

TEHNIČKI EKSPERT ZA PODRŠKU IMPLEMENTACIJI PROJEKTA (Technical expert to support project management): Cross Border OL – Prekogranična saradnja za održivi razvoj i turizam, kroz valorizaciju ruralnog kulturnog nasledja i očuvanja prirodnih resursa područja sa drevnim maslinjacima, finansiran od fondova Evropske Unije u sklopu Interreg – IPA CBC programa.

Udruženje za održivo regionalno maslinarstvo – Valdanos, kao korisnik projekta Prekogranična saradnja za održivi razvoj i turizam, kroz valorizaciju ruralnog kulturnog nasledja i očuvanja prirodnih resursa područja sa drevnim maslinjacima, u sklopu Interreg – IPA CBC programa, poziva zainteresovane kandidate da se prijave za sljedeću radnu poziciju:

Tehnički ekspert za podršku implementaciji projekta (Technical expert to support project management) – Prekogranična saradnja za održivi razvoj i turizam, kroz valorizaciju ruralnog kulturnog nasledja i očuvanja prirodnih resursa područja sa drevnim maslinjacima” – 1 izvršitelj

Trajanje ugovora: 19 mjeseci i 8 dana sa nepunim radnim vremenom

Period angažovanja: 15.10.2018 – 27.05.2020. godine

Naziv projekta je: Prekogranična saradnja za održivi razvoj i turizam, kroz valorizaciju ruralnog kulturnog nasledja i očuvanja prirodnih resursa područja sa drevnim maslinjacima, Interreg – IPA CBC Italy – Albania – Montenegro.

Projekat “CROSS BORDER OL” je odobren u okviru trilaterale Interreg CBC Italija – Albanija – Crna Gora. Projekat uključuje 6 partnerstava (po 2 subjekta iz svake od uključenih država), a lider na projektu je Poljoprivredni fakultet u Tirani. Cilj projekta je mapiranje maslina i njihova turistička valorizacija. Projektom će se izmeriti obim područja sa maslinama (uključujući i usamljene masline) i izvršiti njihovo mapiranje zajedno sa potpornim zidovima i rezervoarima za vodu, izgradiće se i izbrendirati tematska prekogranična putanja maslinovog ulja, promovisaće se zajednički model upravljanja, promovisaće se proizvodi od maslina, pružiće se podrška maslinarima kako bi proizvodili u skladu sa ekološkim standardima, odradiće se analiza pravne situacije i teritorijalnog konteksta. Kroz projekat će se podsticati pristup maslinama po kome masline ne predstavljaju samo izvor prihoda u primarnom sektoru već stub društveno-ekonomskog razvoja.

 

  1. Opis posla:

 

Podrška projektnom menadžeru u slijedećim aktivnostima:

 

 1. Upravljanje projektom Cross Border OL
 2. Implementacija projektnih aktivnosti saglasno ulozi Udruženja Valdanos koja je definisana u projektnoj aplikaciji (Application Form);
 3. Pripremanje izvještaja
 4. Sprovođenje ostalih procedura koje implementacija EU projekta podrazumijeva.

 

  1. Uslovi

Kandidat je dužan da ispuni sljedeće uslove:

 • Visoka stručna sprema; (40 bodova)
 • Dobro poznavanje rada na računaru (osnovni MS Office, vođenje evidencija te analiza podataka, e-mail i internet browsing); (30 bodova)
 • Aktivno znanje Engleskog jezika (napredni pisani i konverzacijski nivo); (30 bodova)
 • Prethodno radno iskustvo je prednost.

 

  1. Izvještavanje

Tehnički ekspert za podršku implementaciji projekta je dužan da o svom radu informiše ovlašćenu osobu koja rukovodi projektom unutar udruženja Valdanos.

 

  1. Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da dostave:

CV (slobodni format) i propratno pismo;

Fotokopiju diplome ( za pod 2.1);

Referencu o ispunjavanju uslova pod 2.2;

Referencu o ispunjavanju uslova pod 2.3, ukoliko je ima. U suprotnom znanje se provjerava tokom intervjua.

Referencu o ispunjavanju uslova pod 2.4, ukoliko je ima.

 

  1. Budžet

Maksimalni iznos budžeta za ovaj tender je 1.260,00 Eura bruto (udio i distribucija fleksibilnog radnog aranžmana će se saopštiti tokom intervjua).

 

  1. Dostavljanje ponude i način bodovanja

Ponuda mora da sadrži tehnički i finansijski dio

Kriterijum dodijele posla je 80 (tehnička):20 (finansijska)

Prijave se dostavljaju u odvojenim kovertama – tehnička i finansijska.

Tehnička ponuda mora da sadži: Svu dokumentaciju opisanu pod stavkom 4.

Finansijska ponuda mora da sadrži: Finansijsku ponudu

 

Tehnička ponuda – bodovanje

Visoka stručna sprema 40
Dobro poznavanje rada na računaru (osnovni MS Office, vođenje evidencija te analiza podataka, e-mail i internet browsing) 30
Aktivno znanje Engleskog jezika (napredni pisani i konverzacijski nivo) 30
Ukupno: 100

 

Zadnji rok za dostavljanje prijava je petak, 05. Oktobar 2018 godine. Prijave se dostavljaju lično ili putem pošte na adresu:

 

Udruženje za održivo regionalno maslinarstvo – Valdanos

Bul. Gjergj Kastrioti Skenderbeg bb

85360 Ulcinj, Crna Gora

 

Prijave se primaju radnim danima od 10:00 – 14:00.

 

Dodatna pitanja može poslati na e-mail: valdanos@t-com.me

 

Koordinator projekta

 

Arbin Molla

 

 

 

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.