skip to Main Content
Obuka Za Senzorsku Ocjenu Kvaliteta Djevičanskih Maslinovih Ulja

Obuka za senzorsku ocjenu kvaliteta djevičanskih maslinovih ulja

U Baru se u prostorijama Biotehničkog fakulteta u periodu od 24. do 27. maja 2023. godine održava obuka za senzorsku ocjenu kvaliteta djevičanskih maslinovih ulja. Obuku uz podršku Biotehničkog fakulteta i Prvog crnogorskog panela za senzorsku ocjenu kvaliteta maslinovog ulja organizuje Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Za Prvi crnogorski panel a i za mnogobrojne maslinare i uljare ova obuka ima veliki značaj. Obuku vodi doc. dr Mirela Žanetić voditeljica panela Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša. Više od dvadeset polaznika iz Bara, Budve, Podgorice i Ulcinja pažljivo prati edukaciju koja se sastoji iz teorijskih i praktičnih sadržaja.

Od polaznika obuke se očekuje da nakon četiri dana napornog rada budu sposobni da prepoznaju osnovne pozitivne i negativne osobine maslinovog ulja te da budu u mogućnosti da razdvoje kvalitetno maslinovo ulje od onoga koje to nije, te da steknu preduslove za polaganje testa fiziloške sposobnosti ocjenjivača.

Stalna i kontinuirana edukacija je od velikog značaja za uspješan rad Panela i korak bliže ka pokretanju njegove akreditacije.

Prvi crnogorski panel, na osnovu mnogobrojnih sertifikata koje posjeduju članovi panela, je ovlašten od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za senzorsku ocjenu kvaliteta djevičanskih maslinovih ulja.

Izvor: www.jedro.bar

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.